เครื่องวิเคราะห์คุณภาพข้าว ใช้ในกระบวนการใดได้บ้าง?

 • กระบวนการ การรับซื้อข้าว
 • กระบวนการผลิต ใช้ในการควบคุมคุณภาพ
 • ใช้ในระหว่างการผสมข้าว
 • กระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งออกข้าว  

 

 ตัวอย่างรูปแบบโปรแกรม

 

 

ตัวอย่างการตั้งค่า (Setting)

ตัวอย่างค่า Readings

ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์คุณภาพข้าว

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพข้าว ทำอะไรได้บ้าง ?

 • สามารถวัดค่าความขาว The KETT (ความขาว)ค่าที่วัดได้สามารถอ่านจากเครื่องโดยตรงและมีความแม่นยำเมื่อเทียบกับเครื่อง KETT
 • สามารถวัดค่าเฉลี่ยความยาวและความกว้างของข้าวได้
 • สามารถแบ่งวัดระยะช่วงความยาวข้าวได้ถึง 10 ช่วงตามมาตรฐานของแต่ละโรงสี
 • สามารถวัดค่า LB ratio (อัตราส่วนระหว่างความยาวและความกว้างของข้าวเพื่อใช้ในการส่งออก)
 • สามารถวัดเปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าว (Broken)
 • สามารถเปรียบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างข้าวตัวอย่างและข้าวมาตรฐานได้
 • สามารถวัด (โดยสามารถตั้งค่าเองได้)- ข้าวหัก (Broken) - เมล็ดท้องไข่ (Chalky)- เมล็ดเหลือง (Yellowish)- เส้นแดง (Reddish)- เงาดำ (Damage)- เมล็ดเขียว (Greenish)- เมล็ดลีบ (Immature) 
 • สามารถวัดโทนสีของเมล็ดข้าวได้ ซึ่งเป็นข้อดีที่สามารถกำหนดคุณภาพของข้าวให้มีลักษณะเดียวกันได้
 • สามารถวัดจำนวน, เปอร์เซ็นต์เมล็ดเหลือง (Yellowish), เงาดำ (Damaged), เส้นแดง(Reddish)
 • สามารถบันทึกข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบ PDF file และ Excel file 

 

 

   

ตัวอย่างการประมวลผล (Analysis)

ตัวอย่างข้าวที่แสกน (Image)

ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์คุณภาพข้าว (ต่อ)

Powered by MakeWebEasy.com