ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit 15 ตุลาคม 2563 จ.หนองคาย

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit 14 ตุลาคม 2563 จ.สุรินทร์

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit 12 ตุลาคม 2563 จ.ฉะเชิงเทรา

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit 30 กรกฏาคม 2563 จ.ชัยนาท

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit 19 สิงหาคม 2563 จ.นครราชสีมา

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit จ.สมุทรสาคร, 16 มิถุนายน 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit จ.สมุทรปราการ, 29 พฤษภาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit จ.นครปฐม, 8 มกราคม 2563

ทดสอบข้าวด้งยรถ Mobile Unit จ.นครปฐม, 7 มกราคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.กรุงเทพ, 10 กันยายน 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สมุทรปราการ, 15 สิงหาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครราชสีมา, วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นนทบุรี, วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.ปทุมธานี, 15 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครราชสีมา , 9-12 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สุรินทร์, 8 กรกฏาคม 2562

Powered by MakeWebEasy.com