About us
 
 
 
 
               
image
      ระเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตร หรือแหล่งอาหารของโลกก็ว่าได้ อาทิ ข้าว ข้าวโพด  ถั่ว งา อื่นๆอีกมากมาย และสามารถส่งออกปีละหลายล้านบาท "มอด" เป็นศัตรูพืชที่ทำลายผลิตผลทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตเสียหาย อีกทั้งยังสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึงพยายามค้นหาวีธีกำจัด อาทิ

             1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
             2. การใช้สารเคมีหรือก๊าซ
             3. การใช้เครื่องยิงสีแยกผลผลิต
 

ในแต่ละวีธีนั้นยังไม่สามารถ กำจัดศัตรูตัวสำคัญนี้ได้อย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังสร้างปัญหาใหม่ เช่น
              1. มีสารเคมีตกค้าง 
             2. มอดไม่ตาย หรือ แค่สลบไป
             3. ไม่สามารถกำจัดไข่มอดได้
             4. ทำให้ผลผลิตสูญเสียคุณภาพ
             5. ต้นทุนสูงขึ้น
      จึงเป็นที่มาของการค้นหาวีธีการที่สามารถกำจัดมอดได้เด็ดขาดโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาข้างต้นนี้


      ากงานวิจัยของ Robinson W.H.(2005) ทีมวิจัยจึงได้นำมาประชุมเพื่อหาแนวทาง ประยุกต์ และออกแบบระบบ ที่สามารถกำจัดมอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง คุณสมบัติของวัตถุดิบไม่มีความเสียหาย รวมถึงสามารถใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ และได้ข้อสรุปดังนี้คือ การให้ความร้อนแบบผสมผสาน ระหว่างการนำพาความร้อน(CONDUCTION) และ คลื่นความถี่วิทยุ (DIELECTRIC)  ใช้ในการกำจัดมอดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์
 

            ริษัท เบส พลัส ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกำจัดมอด จึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยตรงให้กับทางลูกค้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามมาทางบริษัทฯได้ หรือติดต่อกับทางผู้จัดจำหน่ายโดยตรงimage
Powered by MakeWebEasy.com